Pinan shodan


Denna beskrivning är inte tänkt att vara en fullständig beskrivning på hur man utför vare sig katan eller dessa bunkaier, utan mer som en minneshjälp och komplettering för den träning som sker på instruktörsledda lektioner.

Gemensam info för alla kator hittar du här.

Nummer i bildenTeknikens/teknikernas namnApplikations-länk
1Masuba dachi -> rei -> yoi dachi
2Hidari mahamni nekoashi dachi/hidari soto uke/migi age ukePinan shodan-1
3Hidari uchi uke/migi tetsui ukePinan shodan-2
4Hachiji dachi/hidari tetsuiPinan shodan-3
5Mahamni neko ashi dachi/migi soto uke/hidari age ukePinan shodan-4
6Migi uchi uke/hidari tetsui ukePinan shodan-5
7Hachiji dachi/migi tetsuiPinan shodan-6
8Migi sotouke/migi yokogeriPinan shodan-7
9ShutoukePinan shodan-8
10ShutoukePinan shodan-9
11ShutoukePinan shodan-10
12NukitePinan shodan-11
13ShutoukePinan shodan-12
14ShutoukePinan shodan-13
15ShutoukePinan shodan-14
16ShutoukePinan shodan-15
17Hidari gyakuzuki dachi/migi sotoukePinan shodan-16
18Migi maegeriPinan shodan-17
19Hidari gyakuzukiPinan shodan-18
20Hidari sotoukePinan shodan-19
21Hidari maegeriPinan shodan-20
22Migi gyakuzukiPinan shodan-21
23MoroteukePinan shodan-22
24Hidari gedanbaraiPinan shodan-23
25Migi jodanukePinan shodan-24
26Migi gedanbaraiPinan shodan-25
27Hidari jodanukePinan shodan-26

5 svar till “Pinan shodan”

Lämna ett svar