Träna hos oss

Här kan du träna karate i en familjär klubb. Vi tränar vanligtvis åldersblandat, från 8 år och uppåt. Budokwai är i grunden en wado ryu-klubb. Men vi har en öppen syn på kampsport och blandar gärna in saker från andra stilar, vilket kan vara allt från svärdsfäktning till MMA.

Det huvudsakliga träningsmomenten i karate:

  • Kihon: Grund/bas-tekniker, där man får möjlighet att finslipa på detaljerna och fokusera på genomförandet av en viss teknik.
  • Kata: En kata kan i sig vara ett helt system, där man sätter ihop ett antal tekniker till en lång sekvens. Till skillnad mot renraku (se nedan) så handlar kombination av teknikerna här inte i ett första skede om en exakt tillämpning, utan visar istället principerna för ett helt kampsystem.
  • Renraku: Kombinationstekniker, hur man kombinerar olika rörelser, med kraft och hur man går från en teknik till nästa.
  • Kumite: Praktiska tillämpningar, från uppstyrt till helt fritt, mellan två eller fler utövare.

Vi utgår också i mångt och mycket från ”The martial map”.

Det innebär i korthet att vi i alla träningsmoment försöker hålla reda på om det är releveant för:

Självförsvar: ”Non-consensual fighting”, strid/våld mellan två eller fler personer helt utan regler, d v s alla typer av civilt våld man kan drabbas av.

Fighting ”Consensual fighting”, kamp mellan (oftast) två personer med givna regler, d v s all form av tävlings-och motions-fighting.

Stil: Karaten är uppdelad i en mängd olika stilar. Varje stil har sina specifika regler för hur en viss teknik ska se ut i t ex en kata. Stilskillnaderna innebär sällan några praktiska skillnader när man tillämpar tekniken i självförsvar eller fighting, men det är samtidigt en mycket bra träning i kroppskontroll att lära sig upprepa en rörelse på ett exakt sätt.

Dessa tre områdena har ofta överlappande färdigheter, och det går sällan att säga att man bara tränar det ena eller det andra.

Intresseanmälan

Vi välkomnar nya medlemmar i börja av varje termin. Intag sker för vårterminen i januari och för höstterminen i augusti/september. Om du fyller i intresseanmälan så skickar vi en kallelse till dig inför terminsstart.  Oavsett om du tränat karate tidigare eller vill prova på karate för första gången så har vi intag för alla åldrar…

Read more …

Medlemskap

Här ansöker du om provmedlemskap i Budokwai Stockholm, vilket du behöver göra direkt på först träningen. Det är för att vi ska kunna rapportera rätt deltagarantal till kommunen (vilket också är anledningen att ni behöver lämna personnumer).  Det går att provträna gratis tre gånger. Väljer du sen att fortsätta träna så är det bara att…

Read more …

Avgifter

Terminsavgifter: Ålder (år)Avgift (kr)5-7 3008-1550016 och uppåt1000 I terminsavgiften ingår medlemsavgiften 100 kr. OBS! Medlemsansökan görs separat för inbetalningen av terminsavgiften. Klicka här för att komma till medlemsansökan. Avgifter betalas in på plusgiro 708804-0 eller bankgiro 373-1494, Budokwai Stockholm, senast 2 veckor efter terminsstart. Ange namn, personnummer samt vilken termin och grupp betalningen avser. Om du bara vill…

Read more …