Träna hos oss

Allmänt om karate-träning

Karate är i grunden skapat för att vara ett självförsvarssystem, men samtidigt också ett självutvecklingssystem där man hela tiden strävar efter att bli en bättre människa, både fysisk och mentalt. Tanken är också att det ska vara ett livslångt lärande och utvecklande, vilket gör att det passar (givetvis med vissa anpassningar ibland) för alla åldrar….

Read more …

Intresseanmälan

Vi välkomnar nya medlemmar i börja av varje termin. Intag sker för vårterminen i januari och för höstterminen i augusti/september. Om du fyller i intresseanmälan så skickar vi en kallelse till dig inför terminsstart.  Oavsett om du tränat karate tidigare eller vill prova på karate för första gången så har vi intag för alla åldrar…

Read more …

Medlemskap och avgifter

Här ansöker du om provmedlemskap i Budokwai Stockholm, vilket du behöver göra direkt på först träningen. Det är för att vi ska kunna rapportera rätt deltagarantal till kommunen (vilket också är anledningen att ni behöver lämna personnumer).  Det går att provträna gratis tre gånger. Väljer du sen att fortsätta träna så är det bara att…

Read more …

Avgifter

Terminsavgifter: Ålder (år)Avgift (kr)6-7 3008-1550016 och uppåt1000 I terminsavgiften ingår medlemsavgiften 100 kr. OBS! Medlemsansökan görs separat för inbetalningen av terminsavgiften. Klicka här för att komma till medlemsansökan. Avgifter betalas in på plusgiro 708804-0 eller bankgiro 373-1494, Budokwai Stockholm, senast 2 veckor efter terminsstart. Ange namn, personnummer samt vilken termin och grupp betalningen avser. Om du bara vill…

Read more …