Avgifter

Terminsavgifter:

Ålder (år)Avgift (kr)
6-7 300
8-15500
16 och uppåt1000


I terminsavgiften ingår medlemsavgiften 100 kr.


OBS! 
Medlemsansökan görs separat för inbetalningen av terminsavgiften. Klicka här för att komma till medlemsansökan.


Avgifter betalas in på plusgiro 708804-0 eller bankgiro 373-1494, Budokwai Stockholm, senast 2 veckor efter terminsstart. Ange namn, personnummer samt vilken termin och grupp betalningen avser.


Om du bara vill vara stödmedlem betalar du in medlemsavgiften 100 kr per termin, ange namn, personnummer och stödmedlem som meddelande.