Etikett: age uke

  • Pinan shodan

    Videos och bild här är för att tjäna som minneshjälp och inte en fullständigbeskrivning. De numrerade teknikerna på japanska är till för att enkelt kunna länka till relevanta bunkaier andra övningar för varje del av katan. Nummer i bilden Teknikens/teknikernas namn Bunkai-länk 1 Masuba dachi -> rei -> hachiji dachi 2 Hidari mahamni neko ashi…