Graderingsprogram

Allmänt för alla graderingsprogram:

  • Gradering är något man gör för sin egen skull. Klubben erbjuder gradering en gång per termin. Känner man att man har koll på sitt graderingsprogram så får man prova gradera, annars väntar man.
  • Klubben erbjuder gradering för alla mon/kyu-grader kostnadsfritt till sina medlemmar. När man vill försöka ta en dan-grad (svart bälte…) så sker detta vanligtvis på läger eftersom förbundet vi tillhör har en hel del krav kring hur högt graderade examinatorerna ska vara.
  • I början kan det gå kort tid mellan graderingar, kanske en per termin för de första bältena. Sen kan det ta längre och längre tid, vilket är helt i sin ordning allt eftersom kraven höjs.
  • Man skiljer på mon-och kyu-grader. Mon är ”halvgrad”, så efter en sådan gradering får man ett vit bälte med en rand graderings färg. Kyu är ”helgrad” och innebär att man får ett bälte som är helt i den färg graderingen har.
  • För barn upp till och med 15 år så graderar man mon-grad->kyu-grad. 16 år och uppåt graderar enbart på kyu-grader.
  • På varje graderingsprogram så har en del tekniker ett ”M” inom parantes. Är ens nästa gradering en mon-gradering är det endast dessa tekniker man blir bedömd på på en gradering.

Så här går en gradering till:

Kihon waza: Kihon betyder ungefär ”grundläggande” på svenska. Här görs teknikerna en och en, ibland i former som fokuserar mer på teknikens viktigaste rörelser snarare än hur tekniken används i ett praktiskt sammanhang.

Kata: Till varje gradering hör en kata (eller två på vissa kyu-grader, eller tre på vissa dan-grader). Allmän information om kator finns här.

Renraku waza: Renraku skulle kunna översättas som ”kombination”. Så, i denna sektion görs flera tekniker i följd, i en sekvens som skulle kunna användas i någon form av kampsituation. På graderingen görs renraku wazan först på egen hand (liknande kihon waza), sen med en partner som håller för övningen lämpliga mitsar.

Kumite waza: Kumite är ett väldigt brett begrepp för en mängd olika par-övningar. På våra graderingar har vi valt att kalla de uppstyrda parövningarna för enbart kumite, medans fri sparring blir jiyu kumite.

Jiyu kumite: Fri sparring, men givetvis med vissa regler. På de lägre graderna kan det vara väldigt begränsade regler, t ex ”enbart raka slag mot kroppen”, sen blir det friare och friare ju högre upp man kommer.

Förutsättning för gradering, träningstid, avgifter etc.

GradFärg på bältet
10:e kyuVitt/rött
9:e kyuVitt/rött
8:e kyu

RÖTT

7:e kyu

GULT

6:e kyu

ORANGE

5:e kyu

GRÖNT

4:e kyu

BLÅTT (nytt för VT2024)

3:e kyu

BRUNT

2:a kyu

BRUNT

1:a kyu

BRUNT

1-10:e danSVART

* Gamla programmet finns här


Lämna ett svar