Dan-gradering

Dan-gradering inom JKF Wadokai sker vanligtvis på läger, eftersom det annars sällan finns tillräckligt många examintorer med tillräckligt hög grad samlade.

Vilka tekniker som dyker upp på en dan-gradering kan skilja lite beroende på vilken klubb/nationellt förbund som arrangerar lägret. Därför är det alltid viktigt att kolla upp detta inna! Nedan finns två exempel på hur en dan-gradering kan se ut.