Kumite waza #1 6:e kyu


ToriUke
Hidari hanmi kamaeHidari hanmi kamae
Migi aiomiashi kizamizuki yodan – Ta ett steg fram med höger ben och slå med höger hand mot toris huvud.
Flytta något utåt från slaglinjen och blocka samtidigt undan slaget med vänster hand
Nästan samtidigt kontrar man med en höger gyaukuzui i magen
När höger hand är på väg tillbaks, sök kontroll över ukes högra arm/hand och slå samtidigt vänster uraken mot ukes huvud
Kliv framåt med höger ben, sätt ned det tätt bakom ukes högra. För samtidigit upp höger arm/hand och slå med hela armen över ukes bröst (egentligen hals…) och vrid hela kroppen åt vänster så att man fäller uke.
Slag mot liggande uke (OBS! Böj benen, inte ryggen!)
  • Detta är dels en ”förlängning” på första renraku wazan för 8:e kyu.
  • Sen lägger vi på två tekniker till från pinan shodan, först uraken (som tekniker #3 och #6) och sen nukiten (teknik #12, d v s efter de tre shutoukes).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *