Kyu gradering

Kyu gradering sker på klubben, vanligen i slutet av varje termin.

Avgifter

Gradering är gratis. Klarar man sin gradering får man byta in sitt bälte mot ett nytt. Vill man behålla sitt bälte kostar ett nytt bälte 60:- Vi tvättar och återanvänder bälten. Det är vår miljöpolicy. Har man tur får man ett slitet bälte som varit med om mycket. Vårda det väl.


Du måste gradera i en gi (karatedräkt) som skall vara hel och ren, inga ärmar och ben får vara uppvikta. Om de är för långa skall de sys upp med vit tråd. Flickor skall bära vit t-shirt eller vitt linne under gi jackan. 

Övrigt

Du måste ha en träningskamrat med för att kunna genomföra dina partekniker vid graderingen. Fråga runt i god tid innan graderingen. Det behöver inte vara någon på samma grad, men hen bör kunna teknikerna som ska utföras. Det är också praktiskt om partnern är ungefär lika lång.

Kom väl förberedd och i god tid till din gradering samt tag med nödvändiga skydd.

Terminsavgiften måste vara inbetald för att få gradera.

Du måste fått godkännande av din tränare eller chefsinstruktör för att få prova upp till ny grad.

Gradering fom 8:e kyu t.o.m. 1:a kyu kan göras i klubbens regi. Gradering f.r.o.m. 1:a dan sker på läger.

De tekniker som man skall behärska till varje grad finns att hämta på fil, se länk nedan graderingskompendium, beskrivningar partekniker.

Graderingskompendium

Vi har också sidan Budokwai training online, där alla kyu-graderingar finns med steg-för-steg-beskrivningar och videos (under uppbyggnad). Denna ska enbart ses som ett komplement till den vanliga träningen och inte som en komplett instruktion. Beskrivningarna här är framför allt tänkta att hjälpa den som i någon mån redan kan teknikerna, att minnas vad som ska göras i varje moment.


Förutsättningar för eleven

Minst ett halvårs träning mellan varje gradering, även mon (halvfärgade bälten) för barn och juniorer till och med 15 år fyllda.

Som vuxen räknas man från 16 år fyllda och då graderar man endast kyu (helfärgade bälten). Lägsta ålder för att prova upp till Shodan (första dan, svart bälte) är 16 år fyllda.

Från och med det att man uppnått 6 kyu (orange bälte) krävs minst 12 månaders träning innan gradering till nästa kyu-grad. Mon-grad kan fortsatt ske halvårsvis.

Således:

 • För gradering till 5:e kyu skall man ha tränat som 6:e kyu i minst 12 månader, alternativt (för juniorer) 6:e kyu i minst 6 månader + 5:e mon i minst 6 månader.
 • För gradering till 4:e kyu skall man ha tränat som 5:e kyu i minst 12 månader, alternativt (för Juniorer) 5:e kyu i minst 6 månader + 4:e mon i minst 6 månader.
 • För gradering till 3:e kyu skall man ha tränat som 4:e kyu i minst 12 månader.
 • För gradering till 2:a kyu skall man ha tränat som 3:e kyu i minst 12 månader.
 • För gradering till 1:a kyu skall man ha tränat som 2:a kyu i minst 12 månader.

Examinatorer:

 • Klubbens styrelse eller chefsinstruktör utser examinator/examinatorer för graderingar på klubben upp t.o.m 1:a kyu, brunt bälte.


Krav och förutsättningar på examinatorn/examinatorer:

 • För gradering till 8:e kyu, rött och 7:e kyu gult bälte krävs 3:e kyu.
 • För gradering till 6:e Kyu, orange bälte krävs 2:a Kyu.
 • För gradering till 5:e kyu, grönt bälte krävs 1:a kyu. 
 • För gradering till 4:e kyu, blått bälte krävs 1:a dan
 • För gradering från 3:e – 1:a kyu, brunt bälte krävs 3:e dan