Kyu-gradering

Alla grader fram till svart bälte kallas för kyu-grader. Räkningen börjar på 8 och går sen nedåt hela vägen till 1. För godkänt på varje grad finns ett antal moment som ska klaras av på ett godkänt sätt. Kyu-gradering sker nästan alltid internt inom klubben, vanligen i slutet av varje termin.

Hur snabbt det går att gradera från en grad till en annan är mycket upp till en själv. Ur klubbens perspektiv ser vi på det såhär;

Vi erbjuder möjlighet att gradera två gånger per. Den som känner att hen har koll på moment i graderingsprogrammet för sin nästa grad när det finns ett graderingstillfälle uppmuntras givetvis att då prova gradera. Det är dock viktigt att påpeka att det inte på något sätt är ett krav att gradera varje termin. En ny grad är inget som ska stressas fram, och du kommer förmodligen njuta mer av ditt nya bälte om du känner att du verkligen levererat under graderingen.

Korta fakta inför graderingen

Avgift#1Gradering är gratis. Klarar man sin gradering får man byta in sitt bälte mot ett nytt. Vill man behålla sitt bälte kostar ett nytt bälte 60:- Vi tvättar och återanvänder bälten. Det är vår miljöpolicy. Har man tur får man ett slitet bälte som varit med om mycket. Vårda det väl.
Avgift#2Terminsavgiften måste dock vara betald.
KlädselPå vanlig träning tillåter vi vanliga träningskläder (framför allt första terminen), men på gradering ska du vara klädd i en gi (karate-dräkt).
Övrigt#1Flera av momenten på en gradering görs i par, därför måste du ha en träningskamrat med. Fråga runt i god tid innan graderingen. Det behöver inte vara någon på samma grad, men hen bör kunna teknikerna som ska utföras. Det är också praktiskt om partnern är ungefär lika lång.
Övrigt#2Du måste fått godkännande av din tränare eller chefsinstruktör för att få prova upp till ny grad.
Övrigt#3Kom väl förberedd och i god tid till din gradering samt tag med nödvändiga skydd.

Förutsättningar

På sidan för graderingsprogram, finns alla kyu-graderingar steg-för-steg-beskrivningar och videos (under uppbyggnad). Denna ska enbart ses som ett komplement till den vanliga träningen och inte som en komplett instruktion. Beskrivningarna här är framför allt tänkta att hjälpa den som i någon mån redan kan teknikerna, att minnas vad som ska göras i varje moment.


Förutsättningar för eleven
 • Minst ett halvårs träning mellan varje gradering.
 • Barn/ungdomar upp t o m 15 år graderar varannan gång till en mon-grad (”halvfärgade”/randiga bälten), sen motsvarande kyu-grad (helfärgade bälten).
 • Som vuxen räknas den som fyllt 16 år. Då sker graderingen endast med kyu-grader (helfärgade bälten). Lägsta ålder för att prova upp till shodan (första dan, svart bälte) är 16 år fyllda.
 • Från och med 6:e kyu (orange bälte) krävs minst 12 månaders träning innan gradering till nästa kyu-grad. Mon-grad kan fortsatt ske halvårsvis.

Sammanfattningsvis:

 • För gradering till 5:e kyu skall man ha tränat som 6:e kyu i minst 12 månader, alternativt (för juniorer) 6:e kyu i minst 6 månader + 5:e mon i minst 6 månader. Man ska också varit hjälptränare på minst fem pass.
 • För gradering till 4:e kyu skall man ha tränat som 5:e kyu i minst 12 månader, alternativt (för Juniorer) 5:e kyu i minst 6 månader + 4:e mon i minst 6 månader. Man ska också varit hjälptränare på minst fem pass.
 • För gradering till 3:e kyu skall man ha tränat som 4:e kyu i minst 12 månader. Man ska också varit hjälptränare på minst fem pass.
 • För gradering till 2:a kyu skall man ha tränat som 3:e kyu i minst 12 månader. Man ska också varit hjälptränare på minst fem pass.
 • För gradering till 1:a kyu skall man ha tränat som 2:a kyu i minst 12 månader. Man ska också varit hjälptränare på minst fem pass.

Examinatorer:

Klubbens styrelse eller chefsinstruktör utser examinator/examinatorer för graderingar på klubben upp t.o.m 1:a kyu, brunt bälte.

Krav och förutsättningar på examinatorn/examinatorer:
 • För gradering till 8:e kyu, rött och 7:e kyu gult bälte krävs 3:e kyu.
 • För gradering till 6:e Kyu, orange bälte krävs 2:a Kyu.
 • För gradering till 5:e kyu, grönt bälte krävs 1:a kyu. 
 • För gradering till 4:e kyu, blått bälte krävs 1:a dan
 • För gradering från 3:e – 1:a kyu, brunt bälte krävs 3:e dan