Gradering

Vi har två versioner av graderingsprogrammet:

  • Ett dokument där det mesta står på japanska (japanskan är extremt kärnfull när det kommer till att uttrycka vad som ska ske i olika moment). Finns på denna sida.
  • En online-version, där teknikerna finns beskrivna steg för steg på svenska, och oftast med bilder eller filmer till.

Om du saknar något, eller upptäcker några fel/tveksamheter/diskrepanser etc, berätta det gärna för oss!

Nästa klubbgradering

Hösten 2023 Anmälan gradering 23-11-18 är det provgradering 23-12-05 är det gradering till grönt, blått och brunt. 23-12-07 är det gradering för rött, gult och orange. Info om kyu-gradering hittar du här!

Read more …

Kyu-gradering

Alla grader fram till svart bälte kallas för kyu-grader. Räkningen börjar på 8 och går sen nedåt hela vägen till 1. För godkänt på varje grad finns ett antal moment som ska klaras av på ett godkänt sätt. Kyu-gradering sker nästan alltid internt inom klubben, vanligen i slutet av varje termin. Hur snabbt det går…

Read more …

Dan-gradering

Dan-gradering inom JKF Wadokai sker vanligtvis på läger, eftersom det annars sällan finns tillräckligt många examintorer med tillräckligt hög grad samlade. Vilka tekniker som dyker upp på en dan-gradering kan skilja lite beroende på vilken klubb/nationellt förbund som arrangerar lägret. Därför är det alltid viktigt att kolla upp detta inna! Nedan finns två exempel på…

Read more …