Gradering

Graderingsprogrammet hittar du här.

Om du saknar något, eller upptäcker några fel/tveksamheter/diskrepanser etc, berätta det gärna för oss!

Nästa klubbgradering

Våren 2024 Anmälan gradering 24-05-18 (Lördag) är det provgradering 24-05-30 (Torsdag) är det gradering till rött, gult och orange. 24-06-04 (Tisdag) är det gradering till grönt, blått och brunt. Info om kyu-gradering hittar du här!

Read more …

Kyu-gradering

Alla grader fram till svart bälte kallas för kyu-grader. Räkningen börjar på 8 och går sen nedåt hela vägen till 1. För godkänt på varje grad finns ett antal moment som ska klaras av på ett godkänt sätt. Kyu-gradering sker nästan alltid internt inom klubben, vanligen i slutet av varje termin. Hur snabbt det går…

Read more …

Dan-gradering

Dan-gradering inom JKF Wadokai sker vanligtvis på läger, eftersom det annars sällan finns tillräckligt många examintorer med tillräckligt hög grad samlade. Vilka tekniker som dyker upp på en dan-gradering kan skilja lite beroende på vilken klubb/nationellt förbund som arrangerar lägret. Därför är det alltid viktigt att kolla upp detta inna! Nedan finns två exempel på…

Read more …