Medlemskap och avgifter

Här ansöker du om provmedlemskap i Budokwai Stockholm, vilket du behöver göra direkt på först träningen. Det är för att vi ska kunna rapportera rätt deltagarantal till kommunen (vilket också är anledningen att ni behöver lämna personnumer). 

Det går att provträna gratis tre gånger. Väljer du sen att fortsätta träna så är det bara att betala in terminsavgiften, så övergår provmedlemskapet i ett vanligt medlemskap. 

  • Formuläret har fält för en vuxen och upp till tre barn. 
  • Alla fält för att anmäla barn är valfria att fylla i. 
  • Alla barn måste ha en målsman anmäld. 
  • Vill man som vuxen själv träna, vilket vi starkt uppmuntrar, så blir man såklart själv medlem i klubben. 
  • Är det enbart barnet/barnen som tränar så betalar man bara terminsavgift för barnet/barnen. 

Terminsavgifter:

Ålder (år)Avgift (kr)
6-9 300
10-15500
16 och uppåt1000


I terminsavgiften ingår medlemsavgiften 100 kr.


Avgifter betalas in på plusgiro 708804-0 eller bankgiro 373-1494, Budokwai Stockholm, senast 2 veckor efter terminsstart. Ange namn, personnummer samt vilken termin och grupp betalningen avser.


Om du bara vill vara stödmedlem betalar du in medlemsavgiften 100 kr per termin, ange namn, personnummer och stödmedlem som meddelande.