Allmänt om karate-träning

Här kan du träna karate i en familjär klubb. Vi tränar vanligtvis åldersblandat, från 10 år och uppåt. Det finns också en ”knatte-grupp” för 6-9 år. Vill du träna tillsammans med ett barn som är yngre än 10, så hör av dig, så brukar vi kunna lösa det också. Budokwai är i grunden en wado ryu-klubb. Men vi har en öppen syn på kampsport och blandar gärna in saker från andra stilar, vilket kan vara allt från svärdsfäktning till MMA.

Det huvudsakliga träningsmomenten i karate:

  • Kihon: Grund/bas-tekniker, där man får möjlighet att finslipa på detaljerna och fokusera på genomförandet av en viss teknik.
  • Kata: En kata kan i sig vara ett helt system, där man sätter ihop ett antal tekniker till en lång sekvens. Till skillnad mot renraku (se nedan) så handlar kombination av teknikerna här inte i ett första skede om en exakt tillämpning, utan visar istället principerna för ett helt kampsystem.
  • Renraku: Kombinationstekniker, hur man kombinerar olika rörelser, med kraft och hur man går från en teknik till nästa.
  • Kumite: Praktiska tillämpningar, från uppstyrt till helt fritt, mellan två eller fler utövare.

Vi utgår också i mångt och mycket från ”The martial map”.

Det innebär i korthet att vi i alla träningsmoment försöker hålla reda på om det är releveant för:

Självförsvar: ”Non-consensual fighting”, strid/våld mellan två eller fler personer helt utan regler, d v s alla typer av civilt våld man kan drabbas av.

Fighting ”Consensual fighting”, kamp mellan (oftast) två personer med givna regler, d v s all form av tävlings-och motions-fighting.

Stil: Karaten är uppdelad i en mängd olika stilar. Varje stil har sina specifika regler för hur en viss teknik ska se ut i t ex en kata. Stilskillnaderna innebär sällan några praktiska skillnader när man tillämpar tekniken i självförsvar eller fighting, men det är samtidigt en mycket bra träning i kroppskontroll att lära sig upprepa en rörelse på ett exakt sätt.

Dessa tre områdena har ofta överlappande färdigheter, och det går sällan att säga att man bara tränar det ena eller det andra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *