Allmänt om karate-träning

Karate är i grunden skapat för att vara ett självförsvarssystem, men samtidigt också ett självutvecklingssystem där man hela tiden strävar efter att bli en bättre människa, både fysisk och mentalt. Tanken är också att det ska vara ett livslångt lärande och utvecklande, vilket gör att det passar (givetvis med vissa anpassningar ibland) för alla åldrar.

Budokwai Stockholm är en av Sveriges äldsta (om inte den äldsta?) wado-ryu-klubbar. Wado-ryu är en av de fyra stora japanska karate-stilarna (tillsamman med shotokan, shito-ryu och goju-ryu). En lite längre sammanfattning om wado-ryu som stil kan du läsa om hos våra kollegor i Vallentuna. Här är en egen beskrivning på ett mer tekniskt och principellt plan.

Vi kör med endast två åldersuppdelningar.

  1. 6-9 år (enbart barn).
  2. 10 år och uppåt.

Det gör att många kan börja träna tillsammans med sina barn, vilket är en väldigt uppskattad del av upplägget. Faktum är att en majoritet av våra vuxna utövare idag är sådana som börjat med sina barn, och sen fortsatt även efter att barnen börjat träna något annat 🙂

Det huvudsakliga träningsmomenten i karate:

  • Kihon: Grund/bas-tekniker, där man får möjlighet att finslipa på detaljerna och fokusera på genomförandet av en viss teknik.
  • Kata: En kata kan i sig vara ett helt system, där man sätter ihop ett antal tekniker till en lång sekvens. Till skillnad mot renraku (se nedan) så handlar kombination av teknikerna här inte i ett första skede om en exakt tillämpning, utan visar istället principerna för ett helt kampsystem.
  • Renraku: Kombinationstekniker, hur man kombinerar olika rörelser, med kraft och hur man går från en teknik till nästa.
  • Kumite: Praktiska tillämpningar, från uppstyrt till helt fritt, mellan två eller fler utövare.

Eftersom karate sträcker sig från självförsvar till självutveckling, och dessutom också med tiden fått en sport-del, så är det ibland inte alltid helt självklart varför man tränar på ett visst sätt. Sammanhang och syfte är alltid avgörande för att förstå.

För oss är det viktigt att i alla fall den som så önskar hela tiden förstår varför ett visst träningsmoment dyker upp och vad det har för syfte. Där har vi plockat in The Martial Map från brittiska World Combat Association, som är ett bra visuellt hjälpmedel.

Det innebär i korthet att vi i alla träningsmoment försöker hålla reda på om det är releveant för:

Självförsvar: ”Non-consensual fighting”, strid/våld mellan två eller fler personer helt utan regler, d v s alla typer av civilt våld man kan drabbas av.

Fighting ”Consensual fighting”, kamp mellan (oftast) två personer med givna regler, d v s all form av tävlings-och motions-fighting.

Stil: Karaten är uppdelad i en mängd olika stilar. Varje stil har sina specifika regler för hur en viss teknik ska se ut i t ex en kata. Stilskillnaderna innebär sällan några praktiska skillnader när man tillämpar tekniken i självförsvar eller fighting, men det är samtidigt en mycket bra träning i kroppskontroll att lära sig upprepa en rörelse på ett exakt sätt.

Dessa tre områdena har ofta överlappande färdigheter, och det går sällan att säga att man bara tränar det ena eller det andra.

Träningstider

Medlemskap och avgifter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *