Etikett: 6:e kyu

 • Pinan shodan bunkai öppning

  https://www.facebook.com/reel/1027326438449413?fs=e&s=TIeQ9V

 • Sukiuke – hizageri

  Här kan man se en sukiuke följd av en hizageri, demonstrerat i thaiboxningsanda, både i en träningslokal och på en match: https://www.facebook.com/reel/298341085871181?fs=e&s=TIeQ9V

 • Kumite waza #3 6:e kyu

  Tori Uke Migi hanmi kamae Migi hanmi kamae Hidari maegeri chudan – Sparka rak spark med vänster ben mot toris mage. Migi sukiuke – Samtidigt som man vrider sig ur sparkriktningen, så låter man höger arm/hand ”falla” ner och styr undan sparken bort från kroppen Fortsätt cirkelrörelsen med höger arm och slå en uraken (som…

 • Kumite waza #2 6:e kyu

  Tori Uke Hidari hanmi kamae Hidari hanmi kamae Migi kagezuki – Höger rallarsving mot toris huvud Vänster hand motar/blockar slaget, så nära ukes axel man kan. Försök ha fortsatt kontroll på ukes arm Hidari kagezuki – Vänster rallarsving mot toris huvud Höger hand motar/blockar slaget, så nära ukes axel som möjligt. Försök ha fortsatt kontroll…

 • Kumite waza #1 6:e kyu

  Tori Uke Hidari hanmi kamae Hidari hanmi kamae Migi aiomiashi kizamizuki yodan – Ta ett steg fram med höger ben och slå med höger hand mot toris huvud. Flytta något utåt från slaglinjen och blocka samtidigt undan slaget med vänster hand Nästan samtidigt kontrar man med en höger gyaukuzui i magen När höger hand är…

 • Hizageri, junzuki no tsukomi, gyakuzuki, hizageri, junzuki no tsukomi

  I denna övning så har den ena en stora mits, som man hela tiden håller i maghöjd. I denna övning så premieras kraft och slagstyrka.

 • Kizamizuki yodan, gyakuzuki yodan, kagezuki chudan, mawashigeri gedan

  Övningen är tänkt att utföras mot en partner som blockar samtliga attackar

 • 6:e kyu

  Kihon waza Shutouke (M)Sukiuke (M) (”skopblock” mot spark)Hizageri (M) (knä)Junzuki no tsukomiKette junzukiKette gyakuzuki Kata Pinan shodan Renraku waza Kizamizuki yodan, gyakuzuki yodan, kagezuki chudan, mawashigeri gedan (M)Hizageri, junzuki no tsukomi, gyakuzuki, hizageri, junzuki no tsukomi Kumite waza Kumite waza #1 6:e kyu (M) (u: migi junzuki yodan, t: hidari uchiuke/migi gyakuzuki chudan, hidari uraken,…

 • 6:e kyu (gammal)

  Kihon Nagashizuki (M)Sokutogeri fumikomi hiza (M)UshirogeriGyakuzuki no tsukkomiEmpi (M) Renraku waza Maegeri, sukuiuke, gyakuzuki (M)Maegeri, sokutogeri, gyakuzuki (M)Maegeri, ushirogeri, gyakuzuki Kumite Sanbonkumite jodanuke 1 (M)Sanbonkumite jodanuke 2Sanbonkumite sotouke (M)Sanbonkumite uchiukeOhyogumite 2 Kata Pinan shodan

 • Pinan shodan

  Videos och bild här är för att tjäna som minneshjälp och inte en fullständigbeskrivning. De numrerade teknikerna på japanska är till för att enkelt kunna länka till relevanta bunkaier andra övningar för varje del av katan. Nummer i bilden Teknikens/teknikernas namn Bunkai-länk 1 Masuba dachi -> rei -> hachiji dachi 2 Hidari mahamni neko ashi…