Ordningsregler

Dessa ordningsregler är till för att underlätta träningen, främja utvecklingen och ge underlag för en trygg och harmonisk atmosfär. Reglerna skall följas av både instruktörer och elever.

Allmän ordning

 • Du skall alltid komma i god tid till din träning samt hälsa när du går in eller ut ur dojon.
 • Du skall skriva upp dig på listan så vi vet vilka som är med på träningen
 • Har inte det tidigare passet slutat väntar du vid sofforna.
 • Vid av och påhälsning skall det vara tyst i lokalen – även i sofforna.

Säkerhetsregler

 • Du skall inte ha några smycken, ringar eller halsband.
 • Du skall bara träna det instruktören visar.
 • Du skall respektera din träningspartners signal om att ge upp (avklappning). Släpp omedelbart ditt grepp så att ingen blir skadad.

När vi tränar partekniker

 • Du skall inte göra motstånd och hålla emot när Din träningspartner skall öva in en teknik. Du skall hjälpa till så att din träningspartner lär sig så bra som möjligt.
 • Du skall inte vara överlägsen mot din träningspartner även om du är tekniskt skickligare. Hjälp din träningspartner i stället.
 • Du skall aldrig prova en svår teknik på någon som är mindre skicklig än du själv.
 • Du skall aldrig försöka göra tekniker som är för avancerade för ditt kunnande. Instruktören avgör när du är mogen för en svår teknik.

Övrigt

 • Mobiltelefoner får ej vara påslagna under träningen om inte instruktören har godkänt det.
 • Lämna aldrig dojon utan att meddela instruktören om orsaken.
 • Du skall aldrig lära ut eller demonstrera tekniker på annan plats än i dojon, och det skall ske under ordnade former med ansvarig instruktör närvarande.
 • Du skall ha rena och kortklippta tå och fingernaglar. Du skall även ha en hel och ren träningsdräkt (Gi) samt vara hel och ren själv. Flickor skall bära vit t-shirt eller linne under träningsjackan.
 • Du skall ha med nödvändiga skydd/utrustning för din träning. 
 • Du skall ha klubbmärke på din träningsjacka som fästs på vänster bröst.   
 • Du skall vara uppmärksam på det instruktören visar och säger.