Etikett: Shutouke

  • Shutouke flow drill

    https://www.facebook.com/reel/1401100533807945?fs=e&s=TIeQ9V Flow drill för shutouke

  • Pinan shodan

    Videos och bild här är för att tjäna som minneshjälp och inte en fullständigbeskrivning. De numrerade teknikerna på japanska är till för att enkelt kunna länka till relevanta bunkaier andra övningar för varje del av katan. Nummer i bilden Teknikens/teknikernas namn Bunkai-länk 1 Masuba dachi -> rei -> hachiji dachi 2 Hidari mahamni neko ashi…

  • Shutouke

    Shuto uke brukar oftast uttalas som ”schtake”. Händerna är öppna genom hela tekniken. (Från ”yo”): Sträck höger arm rakt framåt ungefär i halshöjd, samtidigt som man håller upp insidan av vänster hand framför höger öra (och får då armbågen krökt ungefär framför hakan). Dra tillbaka högerhanden nedåt mot kroppen och låt den stanna vid solar…