Etikett: moroteuke

  • Pinan shodan bunkai morote uke

    Uke sparkar en mawashigeri. Tori fångar genom att flytta sig något åt sidan bort från sparken, greppar tag runt sparkbenet, och sätter sen armbåge mot något lämpligt ställe på det sträckta benet (alternativt slår mot ukes kropp eller huvud. Man skulle också kunna tänka sig lägga till (från pinan shodan) den kommande gedanbarai:en som att…

  • Pinan shodan

    Videos och bild här är för att tjäna som minneshjälp och inte en fullständigbeskrivning. De numrerade teknikerna på japanska är till för att enkelt kunna länka till relevanta bunkaier andra övningar för varje del av katan. Nummer i bilden Teknikens/teknikernas namn Bunkai-länk 1 Masuba dachi -> rei -> hachiji dachi 2 Hidari mahamni neko ashi…