Länkar

Budorelaterade

Fighter Magazine
Stockholm Kampsport
Sportdata
WKF Karate Records

Utrustning

Budo & Fitness
Nicopia Sport
SBI SPORT
NORDICBUDO
Nippon Sport
MEIJIN Budoshop
Decathlon

Nordiska förbund

Danska Karateförbundet

Estlands Karateförbund

Finska Karateförbundet

Norges Kamsportförbund

Svenska förbund

RF – Riksidrottsförbundet
Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Svenska Karateförbundet
Stockholms Karateförbund
Stockholm/Gotlands Budo & Kampsportsförbund
Stockholms Idrottsförbund
SVENSKIDROTT.se

Wado

WIKF Sweden
Wado International Karate-Do Federation
Svenska Wadokai
JKF Wadokai Kyu Shin Kan
Federation European Wadokai
Federation of Wado Kai Europe
All Britain Wadokai
Scottish Karate-Do Federation Wado-Kai Karate

Övriga

The Karate Blog

Träna kampsport