Klubbläger

Nästa klubbläger blir till hösten, i början av terminen.

Här är lite bilder från tidigare klubbläger:

Våren 2024 Kalate Akolor

Hösten 2023 Ulf Klar

Våren 2023 Henrik Hansson

Hösten 2022 Johan Ossa

Våren 2022 AJ van Dijk