Nästa klubbgradering

Hösten 2023

Anmälan gradering

23-11-18 är det provgradering

23-12-05 är det gradering till grönt, blått och brunt.

23-12-07 är det gradering för rött, gult och orange.

Info om kyu-gradering hittar du här!