7:e kyu


Kihon

Junzuku No Tsukkomi (M)
Tobikomizuki (M)
Sokutogeri
Sukuiuke (M)
Shutouke

Renraku Waza

Maegeri, mawashigeri, gyakuzuki (M)
Maegeri, surikomi maegeri, gyakuzuki
Sotouke, gyakuzuki (M)
Uchiuke, gyakuzuki

Kumite

Ippongumite Jodan 2 (M)
Ippongumite Chudan 2
Sanbongumite Maegeriuke 1 (M)
Sanbongumite Maegeriuke 2
Ohyogumite 1

Kata

Pinan nidan


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *