Kizamizuki, gyakuzuki, mawashigeri gedan, mawashigeri chudan


OBS! Första kizamizukin mot huvud råkade fall bort i videon, så videon börjar f r o m gyakuzuki chudan.

Teknikerna är tänkta att utföras mot en träningskamrat som står still hidari hamni kamae.

  1. Utgå själv från hidari hamni kamae.
  2. Kizamizuki yodan – Främre handen slår mot huvudet.
  3. Gyakuzuki chudan – Bakre handen slår mot kroppen.
  4. Mawashigeri gedan – Främre benet sparkar mot insidan av motståndarens främre lår.
  5. Mawashigeri chudan – Bakre benet sparkar mot motståndarens mage/sida.
  6. Flytta dig bort från motståndaren, åt något annat håll än det du anföll ifrån.

Några saker att tänka på; Det är upp till dig som anfaller att för varje teknik anpassa avståndet. Det är vare sig troligt eller önskvärt att du kommer kunna stå kvar på exakt samma plats i alla tekniker.

På graderingen görs denna kombination utan partner. Det innebär följande avsteg från videon och beskrivningen ovan:

  • När man gjort sin mawashigeri chudan (punkt 5) så sätter man ner foten/benet framåt.
  • Då hamnar man i migi hamni kamae, så nästa gång man gör kombinationen så blir den spegelvänd jämtemot videon (d v s höger kizamizuki, vänster gyakuzuki, höger mawashiger gedan, vänster mawashigeri chudan).

Kuriosa: Det är både grundläggande och mycket användbart att hela tiden sträva efter att vara sådan balans i sina tekniker att man hela tiden kan välja efter t ex en spark om man ska sätta ner foten bakåt, framåt eller åt något annat håll. På svartbältesgraderingar kan denna förmåga vara helt avgörande för att bli godkänd, och den testas ganska väl i ett antal tekniker.


Ett svar till “Kizamizuki, gyakuzuki, mawashigeri gedan, mawashigeri chudan”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *