Kategori: Uncategorized

 • Kumite waza #3 6:e kyu

  Tori Uke Migi hanmi kamae Migi hanmi kamae Hidari maegeri chudan – Sparka rak spark med vänster ben mot toris mage. Migi sukiuke – Samtidigt som man vrider sig ur sparkriktningen, så låter man höger arm/hand ”falla” ner och styr undan sparken bort från kroppen Fortsätt cirkelrörelsen med höger arm och slå en uraken (som […]

 • Kumite waza #2 6:e kyu

  Tori Uke Hidari hanmi kamae Hidari hanmi kamae Migi kagezuki – Höger rallarsving mot toris huvud Vänster hand motar/blockar slaget, så nära ukes axel man kan. Försök ha fortsatt kontroll på ukes arm Hidari kagezuki – Vänster rallarsving mot toris huvud Höger hand motar/blockar slaget, så nära ukes axel som möjligt. Försök ha fortsatt kontroll […]

 • Kumite waza #1 6:e kyu

  Tori Uke Hidari hanmi kamae Hidari hanmi kamae Migi aiomiashi kizamizuki yodan – Ta ett steg fram med höger ben och slå med höger hand mot toris huvud. Flytta något utåt från slaglinjen och blocka samtidigt undan slaget med vänster hand Nästan samtidigt kontrar man med en höger gyaukuzui i magen När höger hand är […]

 • Hizageri, junzuki no tsukomi, gyakuzuki, hizageri, junzuki no tsukomi

  I denna övning så har den ena en stora mits, som man hela tiden håller i maghöjd. I denna övning så premieras kraft och slagstyrka.

 • Kizamizuki yodan, gyakuzuki yodan, kagezuki chudan, mawashigeri gedan

  Övningen är tänkt att utföras mot en partner som blockar samtliga attackar

 • 6:e kyu

  Kihon waza Shutouke (M)Sukiuke (M)Hizageri (M)Junzuki no tsukomiKette junzukiKette gyakuzuki Kata Pinan shodan Renraku waza Kizamizuki yodan, gyakuzuki yodan, kagezuki chudan, mawashigeri gedan (M)Hizageri, junzuki no tsukomi, gyakuzuki, hizageri, junzuki no tsukomi Kumite waza Kumite waza #1 6:e kyu (M)Kumite waza #2 6:e kyu Kumite waza #3 6:e kyu (M) Jiyu kumite Raka och cirkulära […]

 • Kumite waza #3 7:e kyu

  Tori Uke Hidari hanmi kamae Hidari hanmi kamae Yoriashi kizamizuki; Glid fram och slå med främre (vänster) hand mot toris huvud. Höger hand styr undan slaget utifrån och in (åt vänster) Vänster kommer in snett underifrån och för undan ukes slagarm/hand i en cirkelrörelse, samtidit som man flyttar sig lite snett utanför uke Höger hand […]

 • Kumite waza #2 7:e kyu

  Tori Uke Hidari hamni kamae Migi hanmi kamae Sparka en maegeri med vänstra/bakre benet mot toris mage. Främre/vänstra handen sveper ner och styr undan sparken (gedanbarai), samtidigt som man flyttar sig något utåt höger. Slå med höger/bakre hand mot motståndarens huvud Denna övning kan ses om en tillämpning på de gedanbarai och junzuki som man […]

 • Kumite waza #1 7:e kyu

  Tori Uke Hidari hamni kamae Hidari hamni kamae Slå med höger hand en krok/cirkulärt slag, mot vänster sida av tori’s huvud. Försök att med vänster hand stoppa slaget så tidigt som möjligt, och så nära ukes axel som möjligt. Slå så fort du kan med höger hand ett slag mot ukes mage. En viktig sak […]

 • Uchiuke, gyakuzuki yodan, mawashigeri gedan, mawashigeri chudan

  Denna övning är tänkt att utföras mot en stillastående träningskamrat, som utgår från migi hanmi kamae. Tänk på att du själv kan behöva justera för avstånd och vinklar under teknikkombinationens gång.