Etikett: kumite waza

 • Kumite waza #3 5:e kyu

  Uke Tori Mawashigeri chudan Block med armen på samma sida som sparken sträckt rakt nedåt, gyaku-armen stöttar upp, så att man bildar en ”klyka” mellan båda under armarna. Viktigt att hålla armarna så nära kroppen det bara går här! Armen som var sträckt nedåt vrider sig nu uppåt håller fast ukes spark ben underifrån. Samtidigt…

 • Kumite waza #1 5:e kyu

  Uke Tori Kizamizuki jodan Block med bakre handen Gyakuzuki jodan ”Rulla” med främre handen längs med ukes attack samtidigt som man vrider kroppen ur anfallsriktning och flyttar sig snett utanför uke. Använd handen som styrde undan slaget för att trycka ner armen och göra fältet fritt för det slag (uraken jodan) som man nu gör…

 • Kumite waza #2 4:e kyu

  Uke Tori Hidari hamni kamae Hidari hamni kamae Kizamizuki jodan Uchiuke (gyaku) Gyakuzuki jodan Uchiuke (kizami) Vrid kroppen snett utanför ukes gyakuzuki och slå samtidigt uraken jodan med den blockande handen Gyakuzuki chudan (backa något) Ushiro ura mawashigeri jodan

 • Kumite waza #1 4:e kyu

  Uke Tori Hidari hamni kamae Hidari hamni kamae Migi kagizuki Hidari jodanuke Migi gyakuzuki chudan Hidari kagizuki Migi jodanuke Steg fram (foten utanför ukes), migi empi chudan Sätt foten så långt förbi uke som möjligt, gärna på andra sidan benet längst bort, och gör en sotouke (på ukes ”framsida”) som fäller uke Denna är en…

 • Sanbon kumite maegeri uke 7

  1. Migi hamni kamae (uke), yoi (tori) 2. Höger maegeri -> backa höger 3. Vänster maegeri -> backa vänster 4. Höger maegeri -> backa höger snett utåt, blocka spark med vänster gedan barai, slå höger gyakuzuki chuda

 • Sanbon kumite maegeri uke 6

  Från hidare kamae: 1. Höger maegeri -> Backa med vänster ben 2. Vänster maegeri -> Backa med höger ben. 3. Surikomi vänster maegeri -> Flytta snett bakåt utåt, blocka sparken med vänster gedan barai och slå höger gyakuzuki chudan.

 • Kumite waza #5 5:e ky

  Tori Uke Hidari hamni kamae Hidari hamni kamae Kizamizuki jodan Gyakuzuki chudan Backar ett steg Gyaku mawashigeri chudan Landa med benet bakom uke, sätt samtidigt främre armen framför uke (nukite) och fäll sen uke bakåt (o soto otoshi)

 • Kumite waza #4 5:e kyu

  Tori Uke Hidari hamni kamae Hidari hamni kamae Kizamizuki jodan  (block) Gyakuzuki jodan (block) Använd energin som finns i den uppvridna höften (som man står precis när gyakuzukin träffar) för att ta ett steg snett utåt (gyaku) sidan, samtidigt som man sparkar mawashigeri chudan med främre benet (samma som kizamizukin tidigare)  Blocka sparken genom att…

 • Kumite waza #3 5:e kyu

  OBS!! Denna har tidigare varit med som kumite waza för 5:e kyu, men är utbytt mot en annan teknik VT2024. Tori Uke Clinch, en hand bakom ukes nacke (motsvarande ben är närmast uke), en runt den av ukes armar som håller kring toris nacke Clinch, en hand bakom toris nacke (motsvarande ben är närmast tori),…

 • Kumite waza #1 6:e kyu

  Tori Uke Hidari hanmi kamae Hidari hanmi kamae Migi ayumiashi kizamizuki jodan – Ta ett steg fram med höger ben och slå med höger hand mot toris huvud. Flytta något utåt från slaglinjen och blocka samtidigt undan slaget med vänster hand Nästan samtidigt kontrar man med en höger gyakuzuki i magen När höger hand är…