Sukuiuke – hizageri


Här kan man se en sukiuke följd av en hizageri, demonstrerat i thaiboxningsanda, både i en träningslokal och på en match:

https://www.facebook.com/reel/298341085871181?fs=e&s=TIeQ9V


Lämna ett svar