Kizamizuki jodan, gyakuzuki jodan, kagizuki chudan, mawashigeri gedan


Övningen är tänkt att utföras mot en partner som blockar samtliga attackar

  • Båda står i hidari hanmi kamae
  • Glid fram (yoriashi, för att komma på rätt avstånd), slå en kizamizuki med vänster hand och gyakuzuki med höger hand mot motståndarens huvud.
  • Luta dig snett utåt framåt åt vänster och slå en kagizuki (krok) mot sidan av motståndarens mage.
  • Sparka en mawashigeri mot motståndarens högra/främre ben.
  • Dra dig tillbaka till en ny hidari hanmi kamae, men flytta dig bort från motståndaren i en annan vinkel än den du anföll ifrån.
,

Ett svar till “Kizamizuki jodan, gyakuzuki jodan, kagizuki chudan, mawashigeri gedan”

Lämna ett svar