Kumite waza #2 4:e kyu


UkeTori
Hidari hamni kamaeHidari hamni kamae
Kizamizuki jodan
Uchiuke (gyaku)
Gyakuzuki jodan
Uchiuke (kizami)
Vrid kroppen snett utanför ukes gyakuzuki och slå samtidigt uraken jodan med den blockande handen
Gyakuzuki chudan
(backa något)
Ushiro ura mawashigeri jodan

Ett svar till “Kumite waza #2 4:e kyu”

Lämna ett svar