Etikett: 4:e kyu

 • Kumite waza #7 4:e kyu

  Denna video visar hur man kan tillämpa den manji uke som dyker upp som en av de allra sista teknikerna i pinan godan.

 • Kumite waza #2 4:e kyu

  Uke Tori Hidari hamni kamae Hidari hamni kamae Kizamizuki jodan Uchiuke (gyaku) Gyakuzuki jodan Uchiuke (kizami) Vrid kroppen snett utanför ukes gyakuzuki och slå samtidigt uraken jodan med den blockande handen Gyakuzuki chudan (backa något) Ushiro ura mawashigeri jodan

 • Kumite waza #1 4:e kyu

  Uke Tori Hidari hamni kamae Hidari hamni kamae Migi kagizuki Hidari jodanuke Migi gyakuzuki chudan Hidari kagizuki Migi jodanuke Steg fram (foten utanför ukes), migi empi chudan Sätt foten så långt förbi uke som möjligt, gärna på andra sidan benet längst bort, och gör en sotouke (på ukes ”framsida”) som fäller uke Denna är en…

 • Sanbon kumite maegeri uke 7

  1. Migi hamni kamae (uke), yoi (tori) 2. Höger maegeri -> backa höger 3. Vänster maegeri -> backa vänster 4. Höger maegeri -> backa höger snett utåt, blocka spark med vänster gedan barai, slå höger gyakuzuki chuda

 • Sanbon kumite maegeri uke 6

  Från hidare kamae: 1. Höger maegeri -> Backa med vänster ben 2. Vänster maegeri -> Backa med höger ben. 3. Surikomi vänster maegeri -> Flytta snett bakåt utåt, blocka sparken med vänster gedan barai och slå höger gyakuzuki chudan.

 • Pinan yondan bunkai

  Första tekniken: https://www.facebook.com/groups/354061385527743/permalink/1061310048136203/ Här finns en tänkbar applikation på första (och andra) tekniken i pinan yondan, som losstagning från stryp/kragtag: 1. Tydligt användande av öppna händer (skillnad mot pinan shodan). 2. Även den lyfta hälen i katan förklaras på ett tydligt sätt i och med att man här gör en fällning.

 • 4:e kyu – Ej giltig from 2024

  Kihon   Ushiro Ura Mawashigeri     M Kette Junzuki no Tsukkomi       Kette Gyakuzuki no Tsukkomi  M Nidangeri         Renraku Waza   M Kizamizuki, Yoriashi Gyakuzuki, Maegeri, Mawashigeri, Gyakuzuki     Maegeri, Nagashizuki, Gyakuzuki       Kumite   M Ippongumite Jodan 4  …

 • Ippongumite chudan 4

 • Ippon kumite jodan 4

  OBS! Denna video visar wadokai-versionen av ippongumite jodan 4. I wado-ryu ska man efter sokutogeri utföra en shuto-osae (anfallarens vänstra handen trycker bort motståndarens högra arm, ovanför armbågen) och sen slå en gyakuzuki mot chudan. Alltså… Tori Uke Yoi Yoi Hidari kamae Migi junzuki jodan Hidari uchiuke jodan Hidare sokutogeri chudan här tar wadokai-versionen slut…

 • Ohyogumite 6

  Anfallare Försvarare Yoi (avstånd ungefär en liggande person) Yoi Fall ut framåt i hidari hanmi kamae Fall ut bakåt i hidari hanmi kamae Vänster surikomi maegeri mot motståndarens ben Backa ett steg för att undvika sparken Så fort sparkfoten sätts det sätt en höger gyakuzuki mot motståndarens huvud. ”Tryck på” så att motståndaren lutar överkroppen…