5:e kyu


Kihon waza

Tobikomizuki (M)
Nagashizuki
Kette junzuki (M)
Gyakuzuki no tsukkomi
Ketta gyakuzuki (M)
Sokutogeri (M)
Ura mawashigeri

Kata

Pinan sandan (M)

Renraku waza

I renraku är motståndaren fiktiv, så på gradering görs dessa utan en fysisk motståndare. På respektive sida finns förklaringar kring hur man ska tänka kring teknikerna, och hur man kan tillämpa dem på en fysisk motståndare. För att göra teknikerna i solo-form, följ enbart kolumnen med rubriken ”tori”.

#1 Sokutogeri chudan (främre) – maegeri chudan (bakre) – gyakuzuki jodan – nagashizuki jodan (M)
#2 Maegeri chudan (främre) – kizamizuki jodan – gyakuzuki jodan – sokutogeri chudan – mawashigeri jodan
#3 Yoriashi kizamizuki jodan – gyakuzuki jodan – sokutogeri chudan (samma som gyaku-sidan) – mawashigeri jodan (M) / ura mawashigeri (kyu)

Kumite waza

Kumite waza #1 5:e kyu (M) (u: hidari kizamizuki jodan, migi gyakuzuki jodan, t: migi block, hidari block/styr undan, gå på ukes gyaku-sidan, uraken jodan
Kumite waza #2 5:e kyu (M) (u: hidari kizamizuki yodan, t: hidari block/control, migi arm/axellås, migi uraken jodan)
Kumite waza #3 5:e kyu (u: mawashigeri chudan, t: block, lås sparkben, fäll, slå)
Kumite waza #4 5:e kyu (M) (u: -, t: kizamizuki jodan, gyakuzuki jodan, kizami mawashigeri chudan, hidari control, migi gyakuzuki)
Kumite waza #5 5:e kyu (u: -, t: kizamizuki jodan, gyakuzuki jodan, gyaku mawashigeri chudan, o soto otoshi)

Jiyu kumite

Sparring #1 – Varannan attack, där två examinerande under ronder a 1 minut får visa upp valfria kombinationer med minst 4 tekniker som sitter ihop (obs, behöver ej vara enbart 5:e kyu-tekniker). (M)

Sparring #2 – Slag mot kropp och huvud, sparkar gedan/chudan, snälla fällningar.

Skriv ut detta inlägg Skriv ut detta inlägg


Lämna ett svar