Nagashizuki


  • Börja från hidarishizentai/migishizentai.
  • Sänk kroppen genom att böja knäna.
  • Samtidigt lutar du kroppen framåt; När man lutat såpass långt fram att det inte går att hålla balansen längre, så flyttar man fram sitt främre ben.
  • Dra den bakre höften kraftigt bakåt och utåt åt vänster, så att bakben och kropp flyttas ”ur linjen” samtidigt som man med främre handen slår ett slag i huvudhöjd. OBS! Slaget ska inte stanna där utan man drar istället snabbt tillbaks handen.
  • Flytta in bakre benet/foten ”i linje” i igen, något halvt steg framåt.
  • Dra in frambenet något och släpp ner händerna på sidorna igen så att man hamnar i utgångsställning.

Denna teknik har ingen ”automatiskt” skiftning mellan höger/vänster. D v s, så länge man utgår från hidarishizentai kommer man också sluta i hidarishizentai.


5 svar till “Nagashizuki”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *