Tobikomizuki


  • Hidari/mig shizentai
  • Sjunk nedåt genom att böja på knäna.
  • Luta samtidigt framåt; När man kommit så långt att man inte längre kan hålla balansen så ”slänger” man fram sitt främre ben.
  • Slå samtidigt ut med främre handen rakt framåt i huvudhöjd, samtidigt som bakre handen stannar som skydd över kroppen.
  • Frys slaget en kort stund och dra sen tillbaka handen så att man hamnar i en kamae.
  • Flytta ihop benen så att man hamnar i den ursprungliga hidari/migi shizentain igen.

Ett svar till “Tobikomizuki”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *