Gyakuzuki no tsukkomi


  • Utgå från hidari kamae
  • Byt slaghand (sanimotori ippon totte) utan att ta något steg framåt.
  • Flytta höger fot in mot vänster och sen utåt igen så att man står ganska brett isär med fötterna.
  • Framfotens häl ska vara i linje med bakfotens stortå, och båda fötterna ska peka något inåt.
  • Slå ut med bakre hand samtidigt som man lutar fram överkroppen något (viktigt att fortfarande hålla ryggen rak). Slaget ska vara ungefär i höjd med bältesknuten (på en tänkt stående motståndare).
  • När man börjar gå framåt i nästa steg vrider man ut främre foten något.

2 svar till “Gyakuzuki no tsukkomi”

Lämna ett svar