Mits kombination


https://fb.watch/nahTYA966l/

Kyokushin; Mitshållaren har två små mitsar, slår gyakuzuki. Tori duckar/rullar utanför, slår kizami kagezuki chudan , sen direkt kizami kagezuki yodan, gyakuzuki yodan, stance shift, hizageri chudan.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *