Etikett: renraku

 • Maegeri, Uraken, Mawashigeri, Gyakuzuki

  Fall ut i hidari hamni kamae. Sparka en maegeri med bakre benet och sätt ned sparkfoten fram. Slå uraken med främre handen. Sparka en mawashigeri med bakre benet och sätt ned sparkfoten fram. Direkt när foten satts ner, slå ut en gyakuzuki.

 • Surikomi Maegeri, Nagashizuki, Mawashigeri, Gyakuzuki

  Fall ut i hidari hamni kamae Flytta den bakre foten förbi den främre. Sparka en maegeri med den fot som nu är längst bak och sätt sen ner den foten fram. Slå en nagashizuki (med främre handen; Man gör dock inte en ”hel” nagashizuki som i kihon utan stannar precis efter själv slaget med kroppen […]

 • Gyakuzuki Chudan, i steget Jodanzuki

  Fall ut i hidari hamni kamae Gå ett steg fram och slå en gyakuzuki i maghöjd. När du drar tillbaka slaghanden, påbörja nästa steg. Innan steget är riktigt klart, slå en junzuki (jodanzuki) i huvudhöjd (slaghanden blir här samma som den man slog gyakuzukin med). Gå klart steget och stanna i hidari hamni kamae igen.

 • Maegeri, ushirogeri, gyakuzuki

  Utgå från hidari hanmi kamae. Gör en maegeri med bakre benet och sätt ned foten framåt. Gör en ushirogeri med det som nu är bakre benet och sätt sen ner foten framåt. Slå en gyakuzuki direkt.