Etikett: renraku

 • Träning lördag 10/2-2024

 • Renraku waza #3 5:e kyu

  Tori Uke Yoriashi kizamizuki jodan – Gyakuzuki jodan Backar med händerna som skydd för huvudet Sokutogeri chudan (samma ben som gyaku-handen för att ta in avstånd) Backar (och flyttar ner armar för att skydda magen) MON-GRAD*: Mawashigeri jodan (motsatt ben jämfört med sokutogerin) KYU-GRAD*: Ura mawashigeri jodan (samma ben som sokutogerin) * Avslutande spark är…

 • Renraku/kumite

  https://www.facebook.com/reel/829937208533137?fs=e&s=TIeQ9V Börja med att öva block mot mawashigeri chudan genom att lyfta knäet. Se till att ha foten i rak vertikal linje med knäet för att blocken ska vara stark. Efter några blockar, ta ett litet steg inåt sidan, fånga sparken slå slag i magen med den lediga handen, släpp sparken och slå i magen…

 • Mits kombination

  https://fb.watch/nahTYA966l/ Kyokushin; Mitshållaren har två små mitsar, slår gyakuzuki. Tori duckar/rullar utanför, slår kizami kagizuki chudan , sen direkt kizami kagizuki yodan, gyakuzuki jodan, stance shift, hizageri chudan.

 • Kizamizuki – gyakuzuki från sidan

  Gör en kizamizuki. Innan gyakuzuki eller kagizuki kommer, förflytta dig snett utanför motståndaren. Det sker antingen genom: 1. Flytta in bakfoten så att den står precis bredvid/bakom framfoten. Flytta sen framfoten snett utanför motståndaren. 2. Gör förflyttningen utåt utan att flytta fram bakfoten nämnvärt, d v s förflytta dig men håll kvar avstånd/stabilitet mellan fötterna.…

 • Enkel tillämpning ushiro ura mawashi geri

  https://www.facebook.com/reel/1379323459647218?fs=e&s=TIeQ9V Uke håller två stora mitsar, en mot utsidan av sitt främre lår och den andra i huvudhöjd. Tori sparkar lowkick med sitt bakra ben ich sätter tillbaka det bakåt. Direkt på nedstampet, upp och snurra runt med ushiro ura mawashigeri. För att få stabilitet, tänkt på hur höften alignas ovanför stödfotens häl.

 • Maegeri, Uraken, Mawashigeri, Gyakuzuki

  Fall ut i hidari hamni kamae. Sparka en maegeri med bakre benet och sätt ned sparkfoten fram. Slå uraken med främre handen. Sparka en mawashigeri med bakre benet och sätt ned sparkfoten fram. Direkt när foten satts ner, slå ut en gyakuzuki.

 • Surikomi Maegeri, Nagashizuki, Mawashigeri, Gyakuzuki

  Fall ut i hidari hamni kamae Flytta den bakre foten förbi den främre. Sparka en maegeri med den fot som nu är längst bak och sätt sen ner den foten fram. Slå en nagashizuki (med främre handen; Man gör dock inte en ”hel” nagashizuki som i kihon utan stannar precis efter själv slaget med kroppen…

 • Gyakuzuki Chudan, i steget Jodanzuki

  Fall ut i hidari hamni kamae Gå ett steg fram och slå en gyakuzuki i maghöjd. När du drar tillbaka slaghanden, påbörja nästa steg. Innan steget är riktigt klart, slå en junzuki (jodanzuki) i huvudhöjd (slaghanden blir här samma som den man slog gyakuzukin med). Gå klart steget och stanna i hidari hamni kamae igen.

 • Maegeri, ushirogeri, gyakuzuki

  Utgå från hidari hanmi kamae. Gör en maegeri med bakre benet och sätt ned foten framåt. Gör en ushirogeri med det som nu är bakre benet och sätt sen ner foten framåt. Slå en gyakuzuki direkt.