Etikett: hizageri

  • Mits kombination

    https://fb.watch/nahTYA966l/ Kyokushin; Mitshållaren har två små mitsar, slår gyakuzuki. Tori duckar/rullar utanför, slår kizami kagezuki chudan , sen direkt kizami kagezuki yodan, gyakuzuki yodan, stance shift, hizageri chudan.

  • Sukiuke – hizageri

    Här kan man se en sukiuke följd av en hizageri, demonstrerat i thaiboxningsanda, både i en träningslokal och på en match: https://www.facebook.com/reel/298341085871181?fs=e&s=TIeQ9V