Etikett: kagezuki

  • Mits kombination

    https://fb.watch/nahTYA966l/ Kyokushin; Mitshållaren har två små mitsar, slår gyakuzuki. Tori duckar/rullar utanför, slår kizami kagezuki chudan , sen direkt kizami kagezuki yodan, gyakuzuki yodan, stance shift, hizageri chudan.

  • Kizamizuki – gyakuzuki från sidan

    Gör en kizamizuki. Innan gyakuzuki eller kagezuki kommer, förflytta dig snett utanför motståndaren. Det sker antingen genom: 1. Flytta in bakfoten så att den står precis bredvid/bakom framfoten. Flytta sen framfoten snett utanför motståndaren. 2. Gör förflyttningen utåt utan att flytta fram bakfoten nämnvärt, d v s förflytta dig men håll kvar avstånd/stabilitet mellan fötterna.…