Etikett: kagezuki

  • Kumite waza #1 4:e kyu

    Uke Tori Hidari hamni kamae Hidari hamni kamae Migi kagezuki Hidari yodan uke Migi gykuzuki chudan Hidari kagezuki Migi yodanuke Steg fram (foten utanför ukes), migi empi chudan Sätt foten så långt förbi uke som möjligt, gärna på andra sidan benet längst bort, och gör en sotouke (på ukes ”framsida”) som fäller uke Denna är…

  • Mits kombination

    https://fb.watch/nahTYA966l/ Kyokushin; Mitshållaren har två små mitsar, slår gyakuzuki. Tori duckar/rullar utanför, slår kizami kagezuki chudan , sen direkt kizami kagezuki yodan, gyakuzuki yodan, stance shift, hizageri chudan.

  • Kizamizuki – gyakuzuki från sidan

    Gör en kizamizuki. Innan gyakuzuki eller kagezuki kommer, förflytta dig snett utanför motståndaren. Det sker antingen genom: 1. Flytta in bakfoten så att den står precis bredvid/bakom framfoten. Flytta sen framfoten snett utanför motståndaren. 2. Gör förflyttningen utåt utan att flytta fram bakfoten nämnvärt, d v s förflytta dig men håll kvar avstånd/stabilitet mellan fötterna.…