Gyakuzuki Chudan, i steget Jodanzuki


  • Fall ut i hidari hamni kamae
  • Gå ett steg fram och slå en gyakuzuki i maghöjd.
  • När du drar tillbaka slaghanden, påbörja nästa steg.
  • Innan steget är riktigt klart, slå en junzuki (jodanzuki) i huvudhöjd (slaghanden blir här samma som den man slog gyakuzukin med).
  • Gå klart steget och stanna i hidari hamni kamae igen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *