Surikomi Maegeri, Nagashizuki, Mawashigeri, Gyakuzuki


  • Fall ut i hidari hamni kamae
  • Flytta den bakre foten förbi den främre.
  • Sparka en maegeri med den fot som nu är längst bak och sätt sen ner den foten fram.
  • Slå en nagashizuki (med främre handen; Man gör dock inte en ”hel” nagashizuki som i kihon utan stannar precis efter själv slaget med kroppen något snett ut från en tänkt mittlinje).
  • Sparka en mawashigeri med det ben som är längst bak och sätt ned foten fram (nu är tanken att man står i samma riktning som man gjorde från början).
  • Avsluta med en gyakuzuki.

2 svar till “Surikomi Maegeri, Nagashizuki, Mawashigeri, Gyakuzuki”

Lämna ett svar