Kumite waza #7 4:e kyu


Denna video visar hur man kan tillämpa den manji uke som dyker upp som en av de allra sista teknikerna i pinan godan.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *