Pinan sandan flowdrill


https://youtu.be/BGvIvKyLanc?si=LSyleRq4SHIZGU16

Detta är en flowdrill som i en enda lång sekvens visar ett antal tänkbara tillämpningar på nästan alla tekniker som fnns i katan.