Träning 240120


Uppvärmning: Två rader mitt emot varandra. Kör 30 sekunder aktivitet, 30 sekunder aktiv vila (skuggboxning; Använd din partner som ”inspiration”).

Del 1 20 min

Knä höger
Knä vänster
Jumping jacks alternativa armar
Veva armar framåt
Veva armar bakåt

Maegeri höger
Maegeri vänster
Jumping jacks alternativa armar
Sidoknäböj
Burphys

Mawashigeri höger
Mawashigeri vänster
Jumping jacks alternativa armar
Sidohopp
Rush på tårna

Kekatogeri höger
Kekatogeri vänster
Jumping jacks alternativa armar
Sidoskutt plus upphopp
Burphys

Del 2 – Renrakus – På tårna 10 per sida

Maegeri chudan (sätt ner fot bak) – kizamizuki (8:e kyu)
Uchiuke – gyakuzuki yodan – mawashigeri gedan – mawashigeri chudan
Kizamizuki yodan – gyakuzuki yodan – kagezuki chudan – mawashigeri gedan
Kizamizuki yodan – gyakuzuki yodan – sokutogeri chudan – (ura) mawashiger yodan

Del 3 – Stor mits i par. Kör HÅRT i en minut, båda vilar i sidoplanka 30 sekunder. Byt mits och kör samma övning.

Valfria armtekniker
Valfria bentekniker
Valfria arm-och bentekniker

Upprepa två eller tre gånger, beroende på tidstillgång

Timme 2

Pinan nidan. Kör första halvan 5-10 gånger.

Flowdrill på första halvan.

Ta delarna steg för steg tills allt sitter ihop.

Om vi hinner, låt folk parvis hitta på en egen variant.Lämna ett svar