Etikett: renraku waza

 • Träning lördag 10/2-2024

 • Renraku waza #3 5:e kyu

  Tori Uke Yoriashi kizamizuki jodan – Gyakuzuki jodan Backar med händerna som skydd för huvudet Sokutogeri chudan (samma ben som gyaku-handen för att ta in avstånd) Backar (och flyttar ner armar för att skydda magen) MON-GRAD*: Mawashigeri jodan (motsatt ben jämfört med sokutogerin) KYU-GRAD*: Ura mawashigeri jodan (samma ben som sokutogerin) * Avslutande spark är…

 • Jabb cross counter

  https://www.facebook.com/reel/2021465021554384?fs=e&s=TIeQ9V Blocka jabben, dyk på utsidan av crossen och slå samtidigt en cross tillbaka, sen krok på sidan.

 • Gyakuzuki Chudan, i steget Jodanzuki

  Fall ut i hidari hamni kamae Gå ett steg fram och slå en gyakuzuki i maghöjd. När du drar tillbaka slaghanden, påbörja nästa steg. Innan steget är riktigt klart, slå en junzuki (jodanzuki) i huvudhöjd (slaghanden blir här samma som den man slog gyakuzukin med). Gå klart steget och stanna i hidari hamni kamae igen.

 • Maegeri, sokutogeri, gyakuzuki

  Utgå från hidari hanmi kamae. Gör en maegeri med bakre benet och sätt ned foten framåt. Gör en sokutogeri med det som nu är bakre benet och sätt sen ner foten framåt. Slå en gyakuzuki direkt.

 • Maegeri, sukuiuke, gyakuzuki

  Utgå från hidari hanmi kamae Sparka en maegeri med bakre benet och sätt ner foten framåt. Gör en sukuiuke direkt, använde främre handen som blockande (utan att ta något steg fram). Gör en gyakuzuki direkt, utan att ta något steg fram.

 • Uchiuke, gyakuzuki

  Börja i utgångsställning hidare hamni kamae. Gör en uchiuke med bakre armen samtidigt som man tar ett steg framåt. Gör en gyakuzuki. Börja om från #2. Började man sparka med höger ben är det nu vänster och vice versa, samma med slag. Repetera så långt det bara går (i dojon gör man vanligtvis detta från en…

 • Sotouke, gyakuzuki (M)

  Börja i utgångsställning hidare hamni kamae. Gör en sotouke med bakre armen samtidigt som man tar ett steg framåt. Gör en gyakuzuki. Börja om från #2. Började man med en höger sotouke är det nu vänster och vice versa, samma med slag. Repetera så långt det bara går (i dojon gör man vanligtvis detta från en…

 • Maegeri, surikomi maegeri, gyakuzuki

  Börja i utgångsställning hidare hamni kamae. Gör en maegeri med det bakre benet, mot kroppen. Sätt ner benet som sparkade framåt (så att man tagit ett steg fram). Flytta fram bakre benet förbi det främre. Gör ytterligare en maegeri med bakre benet (vilka kommer vara med samma ben som i #2) mot kroppen. Sätt ner benet som…

 • Maegeri, mawashigeri, gyakuzuki (M)

  Börja i utgångsställning hidare hamni kamae. Gör en maegeri med det bakre benet, mot kroppen. Sätt ner benet som sparkade framåt (så att man tagit ett steg fram). Gör en mawashigeri med det ben som nu är bakre. Sätt ner benet som sparkade framåt (så att man tagit ett steg fram). Gör en gyakuzuki. Börja om från 1.…