Kosa (one-knuckled fist)


I katan seishan finns en teknik med ”kosa”, d v s en knyten näve med en lederna på antingen pekfingret (som i katan) eller långfingret.

Här finns beskrivning på hur man formar en kosa, från Choki Motobus andra bok ”Watashi no Karate-Jutsu”, samt en bild på när Motobu slår med kosa på a makiwara.

I katan görs slaget (eller ”slagen” om man så vill, man driver fram båda händer samtidigt, även om det givetvis inte är tänkt att apppliceras så) i väldigt låg höjd, någonstans precis mellan gedan/chudan. Förmodligen är detta ett sätt att fokusera på att dels hålla axlarna sänkta, dels att lättare kunna känna kopplingen från armar/axlar ner genom ryggen till underkroppen.

Observera även hur Motobu på bilden står i en tate seisan dachi, precis som man gör i nästan alla slagtekniket i den snabba delen av seishan.


Lämna ett svar