Etikett: makiwara

  • Kosa (one-knuckled fist)

    I katan seishan finns en teknik med ”kosa”, d v s en knyten näve med en lederna på antingen pekfingret (som i katan) eller långfingret. Här finns beskrivning på hur man formar en kosa, från Choki Motobus andra bok ”Watashi no Karate-Jutsu”, samt en bild på när Motobu slår med kosa på a makiwara. I…