Kumite waza #3 8:e kyu


  1. Utgå från hidari hanmi kamae.
  2. Påbörja steg framåt med höger ben (ayumiashi).
  3. På väg framåt använder man sin vänstra hand för att kontrollera och ta bort motståndarens guard
  4. När man tagit steget (någorlund) fullt ut, slå ut en kizamizuki med höger hand mot huvud.
  5. Vrid kroppen något snett utåt från motståndaren
  6. När man ”landat”, slå ut en gyakuzuki med vänster hand mot kroppen.

2 svar till “Kumite waza #3 8:e kyu”

Lämna ett svar