Meotode i vardagen


Meotode är ett mycket grundläggande koncept i karate. En kort förklaring av konceptet finns i Motobu Chokis (en av wadons grundares, Otsuka Hironori, lärare) bok ”Karate – my art”:

Detta är dock inte enbart begränsat till dojon, utan även något man kan ta med sig i vardagen;

Således, detta tänk är alltså ytterligare ett sätt att öka mängden karate-träning utanför dojon.

#5minuteromdagen