Etikett: meotode

  • Meotode i vardagen

    Meotode är ett mycket grundläggande koncept i karate. En kort förklaring av konceptet finns i Motobu Chokis (en av wadons grundares, Otsuka Hironori, lärare) bok ”Karate – my art”: Detta är dock inte enbart begränsat till dojon, utan även något man kan ta med sig i vardagen; Således, detta tänk är alltså ytterligare ett sätt…