Maegeri teknik/fys


https://www.facebook.com/share/r/fHfTydfhxfMkEc2V/?mibextid=WC7FNe

1. Hidari/migi hamni kamse: Sparka med gyaku-ben över en på marken stående mits eller ihopkurade kompis.

2. Dra tillbaka sparken men sätt sen ner sparkbenet på andra sidan hindret.

3. Sparka med andra benet.

4. Sätt inte ner benet, utan kliv tillbaka över hindret.

5. Sparka med första benet igen och sätt tillbaka i ursprunglig kamae.