Tekniker

Länkar till olika beskrivningar av våra tekniker, mest filmer på YouTube

Ippongumite Jodan och Chudan

Wado Kai – Kumite Gata 1 – 10

Grundtekniker 1

Grundtekniker 2

Kihongumite 1-5 – Wado Kai

Vad är Wado

Liten film om vår historia