Kumite no gata boxing style


https://www.facebook.com/reel/1056873412332344?fs=e&s=TIeQ9V

Försvar mot jabb-cross;, stängd stance.

1. Blocka med bakhanden

2. Blocka med framhanden, vrid samtidigt kroppen utanför slaget

3. ”overhand cross” som kontring


Lämna ett svar