Etikett: kumitenogata

  • Kumite no gata boxing style

    https://www.facebook.com/reel/1056873412332344?fs=e&s=TIeQ9V Försvar mot jabb-cross;, stängd stance. 1. Blocka med bakhanden 2. Blocka med framhanden, vrid samtidigt kroppen utanför slaget 3. ”overhand cross” som kontring