Ippongumite Jodan 3


AnfallFörsvar
YoiYoi
Fall i bakåt i hidari kamae
Anfall med höger junzuki mot huvudBacka med höger ben och blocka slaget med vänster shutouke
Vik ut vänster hand så att den greppar tag ovanifrån på motståndarens underarm. Dra sen motståndaren något nedåt, utåt mot dig genom att vrida din höft bakåt samtidigt som du sätter dig något mer över bakbenet
Slå handkantsslag mot sidan av motståndarens nu blottade hals. (Försiktigt här, det är ett potentiellt mycket farligt slag).
Efter träffen, glid bakåt, öka
avståndet, samla ihop garden,
fighting position
Glid efter i fightingposition, håll trycket.

OBS! I videon så verkar försvararen inte gör låsningen/vridningen som ska komma innan slaget.


Ett svar till “Ippongumite Jodan 3”

Lämna ett svar